Shop mỹ phẩm đặc trị (1)


Chuyên phân phối mỹ phẩm
Khách mở vàng vui lòng quay video . Nếu thiếu hàng hay sai sót shop sẽ đền bù .
Nếu không quay video shop sẽ k chịu trách nhiệm . Xin cảm ơn
1 sản phẩm