Nhà Của Oggy (1)


𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗧𝗢𝗬 𝗛𝗔𝗦 𝗔 𝗦𝗣𝗜𝗥𝗜𝗧 𝗢𝗙 𝗝𝗢𝗬
Ở đây chuyên bán đồ chơi và những thứ " sâu ciu " liên quan đến đồ chơi :X

- Mọi chi tiết đặt hàng hoặc thắc mắc xin liên hệ qua tin nhắn shopee, page hoặc 𝘀𝗼̂́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 : 𝟬𝟵𝟭𝟴𝟭𝟴𝟳𝟭𝟭𝟴 nhé
- 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗢𝗴𝗴𝘆
- Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ : 𝟵𝟴𝟲/𝟳 𝗖𝗠𝗧𝟴. 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟱. 𝗧𝐚̂𝗻 𝗕𝗶̀𝗻𝗵. 𝗛𝗼̂̀ 𝗖𝗵𝗶́ 𝗠𝗶𝗻𝗵 ( 𝟵𝗵 𝘀𝗮́𝗻𝗴 - 𝟴𝗵 𝘁𝗼̂́𝗶 )
1 sản phẩm